Spolupracujeme s Kudyznudy.cz - tipy na výlet FUTURPOL

Vikýrkova angličtina pro nejmenší

Angličtina pro nejmenší je nový kroužek Vikýrku.
Děti se s angličtinou seznámí formou písniček, obrázků, her, slov a později pomocí krátkých vět. Kroužek bude rozdělen podle ročních období do témat, kde se společně naučíme pozdravy, poděkování, barvy, počítání a třeba i části lidského těla. Už od začátku bude také probíhat soutěž o nejlepšího účastníka kurzu. Lektorka bude v hodinách mluvit přavážně anglicky.
Kapacita kroužku je 10 dětí a je určen pro děti ve věku 3 - 5 let.
Nutná rezervace předem na tel. číslo 732 705 704.

Kdy: Čtvrtek od 16:30 do 17:30

S kým: Šárka Vařáková

Kontakt: 732 705 704
info@vykirek.cz

Příspěvek: 60,- Kč