Spolupracujeme s Kudyznudy.cz - tipy na výlet FUTURPOL
Děti se s angličtinou seznámí formou písniček, obrázků, her, slov a později pomocí krátkých vět. Kroužek bude rozdělen podle ročních období do témat, kde se společně naučíme pozdravy, poděkování, barvy, počítání a třeba i části lidského těla. Už od začátku bude také probíhat soutěž o nejlepšího účastníka kurzu. Lektorka bude v hodinách mluvit přavážně anglicky.

Kapacita kroužku je 10 dětí a je určen pro děti ve věku 3 - 5 let.

Nutná rezervace předem na tel. číslo 775 646 711.

Kdy: úterý od 17:30 do 18:30

S kým: Míšou Chaloupkovou

Kontakt: 731 415 488
info@vikyrek.cz

Příspěvek: 800,- Kč/15 lekcí

/index.php?kam=type4&menu=91