Spolupracujeme s Kudyznudy.cz - tipy na výlet FUTURPOL

RC Vikýrek, z.s.
Sportovní 273
788 13 Vikýřovice

Fakturační údaje

RC Vikýrek, z.s.
Sportovní 273
788 13 Vikýřovice

IČ: 270 08 789
Datum registrace u MV ČR: 6. 9. 2005 u MV ČR
Číslo registrace: VS/1-1/61719/05-R 

Bankovní spojení: 2301297257/2010

Kontaktní údaje:

E-mail: info@vikyrek.cz

Předseda výkonného výboru 
Bc. Jana Kirschner Kostelniková
Tel.: 775 977 020
E-mail: jana.kostelnikova@seznam.cz

Vedoucí aktivit RC Vikýrek
Denisa Spillerová
rcvikyrek@gmail.com
tel: 777492084

Zajištění akcí pro rodiče s dětmi
Lenka Kupčíková
Tel: 734541879
E-mail: kupcikova.le@email.cz 

Koordinátorka RC Vikýrek, provoz půjčoven
Bc. Lucie Matušková
Tel.: 732 490 398
E-mail: info@vikyrek.cz

Odborný pracovník RC Vikýrek

Ing. Zdeňka Mihulková
E-mail: info@vikyrek.cz
Sportovní 273, Vikýřovice
/kontakty